Informasjon

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge, med formål om å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Videre stiller loven krav til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger. PCS Construction Norway AS har etablert rutiner for å kartlegge leverandørkjeder og utført aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Dette vil være et pågående arbeid, der vår tilnærming til aktsomhet, risikoforhold, gjennomførte tiltak vil bli jevnlig oppdatert.

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven, kan sendes til firmapost@pcsas.no

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form