Overflatebehandling

Vi har siden 2005 levert tjenester innenfor overflatebehandling for de største verftene i Norge, vi har kvalifiserte arbeidere og gode ledere som har lang erfaring innenfor faget.

Stillas landbasert on/offshore

Selskapet har i mange år hatt hovedansvar for stillasarbeid for mange verft, vi har i dag 40 sertifisert stillasbyggere på forskjellige lokasjoner i Norge.

Tankarbeid

Vi har god erfaring på blåsing og vedlikehold av tanker, de seneste årene har vi tatt mange RSW fiske tanker og ferskvannstanker.

Slyngerensing

Vi har Blastracmaskin for slyngerensing av dekk og tar gjerne oppdrag over hele Norge.

NORSOK

Vi har sertifiserte NORSOK arbeidere og tar gjerne på oss oppdrag innenfor forskjellige systemer.

Konsulentoppdrag

Vi tar gjerne på oss oppdrag for beregning av kostnader om det er nybygg eller vedlikeholdsoppdrag.

Frosio inspektører

Vi har Frosio inspektører, trenger dere inspektør eller at jobben som skal utføres har PSPC krav kan vi ta jobben med inspeksjoner og dokumentasjon.

Dokkingsarbeid

Vedlikeholdsarbeid er noe vi i dag driver mye med, vi kan ta totalansvar på overflatebehandling og stillasarbeid.

Oppdrag på seilende skip

Vi tar gjerne oppdrag på seilende skip, trenger dere vurderinger før dokking eller klassing kan vi komme om bord å beregne tid og kostnader.

Malingsleveranse og spesifikasjon

Vi kan levere maling til deres oppdrag, vi har gode avtaler med malings leverandørene og beregner gjerne forbruk før oppstart.

Olje og gass

Pcs Construction leverer arbeidskraft til landbaserte olje og gass installasjoner i Norge, vi har gode samarbeidsavtaler med store aktører innenfor overflate og stillas.

Syrevasking for landbasert on/offshore-miljøer

Fjerning av rust og rens av tette rør er to viktige elementer for optimal drift.

Vedlikehold landbasert offshore

De seneste årene har behovet for vedlikehold innen landbasert offshore økt betraktelig. Ikke bare øker effektiviteten, men den reduserer også kostbare opphold på verksted.

Vårt hovedmål er å bygge gode relasjoner, levere god kvalitet og gjøre kunden fornøyd.

Velkommen til PCS Construction AS

PCS Group AS er en gruppe industriselskaper med aktivitet  i hele Norge, Gruppen hovedkontor ligger i Tomrefjord, i Møre og Romsdal fylke.
Gruppen består av følgende selskaper
- PCS Group AS
- PCS Construction Norway AS
- PCS Property AS
- PCS Pulverlakk AS
- PCS Onshore
Vi leverer tjenester innenfor overflatebehandling og stillasarbeid på skipsverft og landbaserte onshore bedrifter i hele Norge. Vi jobber også med vedlikehold, som som den seneste tiden har blitt en viktig del av selskapets tjenester. Vi er dag ca. 350 kollegaer i PCS som har lang erfaring innenfor sitt fagområde. Vi leverer i dag tjenester over hele landet og er fleksible og løsningsorienterte.
Vi har siden 2005 levert tjenester innenfor overflate-behandling for de største verftene i Norge. Vi tar gjerne  hovedansvaret med overflatebehandling av hele nybygg,  eller vedlikeholdsprosjekt om det er ønskelig. Vi utfører alt  av inspeksjoner, godkjenning og dokumentasjon. Vi har en meget moderne og velutstyrt utstyrspark, noe som gjør oss kapable til å gjennomføre flere prosjekter parallelt.  Vi kan mobilisere på kort varsel og kommer gjerne på befaring for å gi tilbud. Oppdragene har medført at vi har opparbeidet oss solid erfaring og kompetanse på flere fagområder innen landbasert offshore industri, som gjør at vi kan være en totalleverandør innen ISO fag.
Vi jobber lojalt etter vår filosofi om å utføre oppdragene, på en sikker, rasjonell og kvalitetsmessig måte.

Les mer om oss
Kontorlokalet til PCS Construction AS
Nyheter

Les siste nytt fra PCS Construction

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form