Stillasarbeid

Selskapet har i mange år hatt hovedansvar for stillasarbeid for mange verft, vi har i dag 40 sertifisert stillasbyggere på forskjellige lokasjoner i Norge. Vi oppfyller alle dagens krav innenfor segmentet noe som er viktig med tanke på dokumentasjon og HMS. Vi bygger dem fleste systemer og har eget stillas materiell som kan benyttes. Vi kommer gjerne på befaring om ønskelig.

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Contact us

Let's work togheter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form