Overflatebehandling

Vi har siden 2005 levert tjenester innenfor overflatebehandling for de største verftene i Norge, vi har kvalifiserte arbeidere og gode ledere som har lang erfaring innenfor faget. Vi tar gjerne hovedansvaret med overflatebehandling av hele nybygg eller vedlikeholdsprosjekt om det er ønskelig.

Vi utfører alt av inspeksjoner, godkjenning og dokumentasjon. Vi har en meget moderne og velutstyrt utstyrspark, noe som gjør oss kapable til å gjennomføre flere prosjekter parallelt.

Vi kan mobilisere på kort varsel og kommer gjerne på befaring for å gi tilbud.

Erfaren og allsidig aktør

Siden vår oppstart har vi hatt hovedansvaret for overflatebehandling på over 450 nybygg. Dette har medført til høy fagkunnskap på overflatebehandling.

Oppdragene har også medført at vi har opparbeidet oss kompetanse på flere fagområder som eksempelvis stillasarbeid og vedlikehold innen landbasert on/offshore industrien.

Vi jobber lojalt etter vår filosofi om å utføre oppdragene, på en sikker, rasjonell og kvalitetsmessig måte.

Vi er lokalisert på mange forskjellige steder i Norge, noe som medfører til at vi er fleksible og løsningsorienterte.

Ta kontakt med vårt hovedkontor for nærmere informasjon som gjelder overflatebehandling.

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Contact us

Let's work togheter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form