Overflatebehandling

Vi har siden 2005 levert tjenester innenfor overflatebehandling for de største verftene i Norge, vi har kvalifiserte arbeidere og gode ledere som har lang erfaring innenfor faget. Vi tar gjerne hovedansvaret hele nybygg eller vedlikeholdsprosjekt om det er ønskelig. Vi tar alt av inspeksjoner, godkjenning og dokumentasjon. Vi har en meget velutstyrt utstyrspark noe som er viktig med tanke på gjennomføring av mange prosjekter parallelt. Vi kan mobiliser på kort varsel og kommer gjerne på befaring for å gi tilbud.

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Contact us

Let's work togheter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form