Vedlikehold landbasert offshore

De seneste årene har behovet for vedlikehold innen landbasert offshore økt betraktelig. Ikke bare øker effektiviteten, men den reduserer også kostbare opphold på verksted.

At bedrifter innen landbasert offshore har blitt mer bevisst på forebyggelse av skader og reduksjon av utgifter, har medført til at vi i PCS Construction AS har opparbeidet oss flere faste oppdrag innen vedlikehold, de siste årene.

I dag utgjør våre tjenester innen vedlikehold for landbasert offshore industri en stor del ved siden av overflatebehandling og stilasarbeid.

Et bredt spekter av mange vedlikeholdstjenester

PCS Construction AS sørger for vedlikehold av rigg, boredekk, tanker og containere. I tillegg fjerner vi væsker, faste stoffer og utfører vedlikehold av overflater.

Vi har også god erfaring med spyling av tanker og fartøy, samt sandblåsing, maling og kjemisk vedlikehold.

Trenger dere vurderinger før dokking eller klassing? Vi kan komme ombord for å beregne tid og kostnader i forbindelse med vedlikehold, helt uforpliktende.

Vi ønsker dere velkommen til å ta kontakt for mer informasjon om våre vedlikeholdstjenester for dere som til daglig arbeider innen landbasert offshore.

Ring oss på telefon 71 18 81 90 eller send e-post til: firmapost@pcsas.no

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Contact us

Let's work togheter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form